Alternativní energie

V PROSTORECH PARK HOTELU  V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Ing. Pavel Kozák

Kromě naprosto nejčistějšího ovzduší v ČR jsou velkou výhodou Kašperských Hor tektonické zlomy a staré štoly, ve kterých se těžilo zlato. Díky tomu prostupuje z nitra Země zemská energie a biogenní prvky, které mají pozitivní vliv na naše zdraví. Přímo v hotelu je skalní jeskyně, kterou využíváme na speleoterapii (léčení horních cest dýchacích) a pro posílení organismu. Energie je pro citlivého člověka patrná už při vstupu do vlastního balneo provozu. Její síla je přibližně osmkrát vyšší, nežli je tomu u běžných energetických míst na povrchu. Do nadzemní části hotelu včetně ubytovací části se pak šíří s nižší intenzitou, rovnající se asi čtyřnásobku průměrných hodnot. Kromě pocitové stránky a celkového posílení lidského organismu přináší tato zemská energie některá další využití.

Harmonizaci některých tělesných orgánů či zmírnění projevů jejich onemocnění. Především se může jednat o ženské problémy včetně nesnadného otěhotnění a obtížný průběh těhotenství. U mužů pak by mohl pobyt v jeskyni prospívat stavům spojeným se zvětšením prostaty. 

Délka pobytu je zde individuální, její maximu se může pohybovat od 40 minut do 1,5 hodiny. Z podzemí se šíří po celém hotelu i do ubytovacích prostor, kde postupně slábne.  

Hotelový park se nachází nad skalní jeskyní a zemská energie silně ovlivňuje některá místa. Proto jsme v červnu 2016 využili této jedinečné přírodní nabídky a otevřeli jsme zde pro naše hosty Energetický park. Na jeho přípravě a realizaci se podílel Ing. Pavel Kozák.

Ing. Pavel Kozák patří k nejvýkonnějším českým badatelům. Pracuje převážně v terénu při psychotronickém vyhledávání a zkoumání energetických fenoménů, které ovlivňovaly život prastarých kultur a byly jimi také využívány. Ing. Pavel Kozák je autorem řady knih, nejzámější vyšly v edici Tajemná místa v Nakladatelství MH Beroun. Dále publikoval desítky článků v tisku i rozmanité materiály na webu. Založil vlastní agenturu Archet, pravidelně organizuje přednášky a kurzy na různých místech Čech a Moravy, vždy spojené s vycházkami do významných a posvátných míst.