Energetický park

PROGRAM MEDITAČNÍHO VYLADĚNÍ OSOBNOSTI

Civilizační zatížení doléhá stále více na lidi, kteří aktivně pracují, i na ty, kteří by chtěli zaslouženě odpočívat. Přináší jim problémy v pracovní oblasti, osobním životě a také v sféře onemocnění fyzického těla i mysli. Hledají proto možnosti, které by jim v tomto ohledu pomohly.

Program meditačního vyladění osobnosti má potenciál takové pomoci a to v ohledu

- tělesného i mentálního odpočinku a uvolnění,

- odstranění civilizační zátěže přinesené z okolního světa,

- otevření řešení problémů v osobním životě, ať jsou hmotné či duchovní nebo existují v partnerské a vůbec mezilidské oblasti,

- příznivého ovlivnění pracovního výkonu a odolnosti proti zatížení z něj,

- celkové harmonizaci a vyladění lidské bytosti.

Program představuje postupné absolvování meditace na účelně připravených místech v hotelovém parku. Ta jsou vytvořena jako energetická na základě starých dovedností druidů; některá jsou zesílena menhiry. Každé místo má své vlastní působení, které systém svou schopností vždy přizpůsobuje individuálním potřebám jedince. Celkový výsledek jim pak rovněž odpovídá, provádí-li aktér meditaci pozorně a je otevřen vjemům.

Podrobný popis míst a postupu:

Mezi jednotlivými místy se prochází v označeném pořadí meditační pomalou chůzí. Je-li zde současně více aktérů, musí mezi nimi být vždy jedno místo volné. Není-li u místa uvedena konkrétní vlastní činnost člověka, prostě zde stojí čelem ve směru postupu. Je nutno absolvovat všechna místa. Rituál je možno opakovat nejdříve za tři dny.

K jednotlivým místům:

1. Vyslovte mentálně, jaký cíl vyladění si přejete (relaxace, zaměření na určitou práci, problém, osobní život). V průběhu meditace k tomu bude přihlédnuto.

2. Místo slouží ke zjištění stavu a situace meditujícího.

3. Zde si vlastní vůlí uvědomte a definujte, čím Vás to, co si přejete upravit, rozrušuje.

4. Probíhá zde zeslabení rušivých faktorů, zklidnění mysli, případně přichází pocitově nabídka způsobu upravení.

5. Vědomě ze sebe vyjměte vše, co Vám vadí a odevzdejte toto vše vyšším dimenzím.

6. Vaše tělo je zde posilováno, aby bylo připraveno na další místa.

7. Vaše mysl je zde vyprázdněna, aby si odpočinula a mohla přijmout potřebné nové myšlenky.

8. Meditace u menhiru má dvě fáze:

a. léčení nemocí, které klienta zneklidňují a oslabují, stojí se zde z přední strany čelem ke kameni asi 2 minuty,

b. harmonizace životních funkcí těla, stůjte zprava zády ke kmeni asi 3 minuty.

9. Zde probíhá celková harmonizace těla a mysli, je nutno se jí vědomě otevřít.

10. Nastává uvolnění celé lidské bytosti, potřebná doba je zde asi 4 min. Leží se nohama směrem k hradu Kašperk nebo stojí na středním kameni čelem k němu.

11. Sestava tří menhirů umožňuje urovnání pohlavních energií člověka ve dvou fázích:

a. nejprve u středního kamene čelem k němu. Zde probíhá vyvážení obou pohlavních principů v potřebném individuálním poměru (asi 1 min),

b. meditace u jednoho z krajních kamenů dle pohlaví, vždy čelem. Mužský kámen je vlevo, ženský vpravo. Působení vlastního pohlavního principu se zde uvolňuje, a je odstraněn jeho omezující nebo agresivní vliv. Doba meditace je individuální. Místo je obdobou mužské a ženské věže hradu Kašperk.

12. Zpevnění celkového účinku meditačního postupu a uklidnění:

a. aktér stojí na středním kameni čelem k hradu Kašperk

b. vybere jeden ze stromů na koncích kamenného chodníku a jde dokončit k němu.

Délka meditace je tu dle vlastních pocitů.

Připravil Ing. Pavel Kozák

Kašperské Hory 01.06. 2016

 Plánek energetického meditačního parku