Terapie

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a tehrepeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost v minulosti známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, byliny apod.
Klimoterapie a aktivní pohyb klientů na čerstvém vzduchu spojený s procházkami a lehčími tůrami. To vše dále provázané s klasickými léčebnými procedurami.
Je známo, že pohyb hraje nezastupitelnou roli nejen v terapii nadváhy a obezity, ale i ve zdravém životním stylu.
Vodoléčba se jako forma terapie začala uznávat již v antické době a byla nepostradatelnou součástí životního stylu Římanů. To, že vodu nezbytně potřebujeme ke svému životu, ví každý z nás.
Termoterapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do organizmu přivádíme, což se nazývá pozitivní termoterapie, nebo teplo odvádíme, ochlazujeme tělo a jedná se o negativní termoterapii.
Dosavadní poznatky ukázaly, že komplex dějů v jeskynním prostředí působí blahodárně na celý lidský organismus i cestou stimulace a modulace imunitního systému poškozeného devastovaným životním prostředím.
Masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí. Masáž je nejstarší formou terapie.
Ošetření pleti přírodní kosmetikou a bylinnými pudry...
Hotelový park se nachází nad skalní jeskyní a zemská energie silně ovlivňuje některá místa. Proto jsme v červnu 2016 využili této jedinečné přírodní nabídky a otevřeli jsme zde pro naše hosty Energetický park. Na jeho přípravě a realizaci se podílel Ing. Pavel Kozák.
Program představuje postupné absolvování meditace na účelně připravených místech v hotelovém parku. Ta jsou vytvořena jako energetická na základě starých dovedností druidů; některá jsou zesílena menhiry.