Fytoterapie

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a tehrepeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost v minulosti známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, byliny apod.

V posledních zhruba 20 letech dochází k nárůstu zájmu o fytoterapii a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je fytoterapie praktikována třikrát až čtyřikrát častěji než klasická medicína. Použití fytoterapie je velice různorodé. Byliny můžeme používat k přípravě čajů, koupelí, výtažků v lihu, obkladů, mastí a výrobě bylinných kapslí.

Bylinky a přírodní zdroje jsou hlavním produktem Šumavských lázní.